Peptidyl arginine deiminases (PADI) Gene Family

HGNC Family ID 677

Genes

Symbol Name
PADI1 peptidyl arginine deiminase, type I
PADI2 peptidyl arginine deiminase, type II
PADI3 peptidyl arginine deiminase, type III
PADI4 peptidyl arginine deiminase, type IV
PADI6 peptidyl arginine deiminase, type VI